JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Již před několika lety jsme chtěli dělat něco přesně takového, jen ten správný čas uzrál o něco později a my věděli, že náš projekt se bude jmenovat Pustinská čtrnáctka

K původnímu záměru ubytování v Chaloupce z 18. století se přidala myšlenka podělit se s těmi, kteří zatouží po odpočinku od každodenního ruchu, shonu, jednotvárnosti a "šedi" běžných dnů, o naši kouzelnou Louku

Protože si věci jdou, jako obvykle, svým tempem, Chaloupka usoudila, že ještě potřebuje nějaký čas, aby se rozhodla, jaké úpravy potřebuje. 

Ale abychom se přiblížili více našim původním plánům, připravili jsme na sezónu 2022 zázemí pro naše "Loukaře", které jsme pojmenovali "Záložní plán"


Naším přáním je vytvořit takové místo, které bude hostům přinášet klid a potěchu pro duši. Něco, kde bude každý, kdo je naladěn na podobnou vlnu, moci načerpat spoustu sil a energie pro další dny.

Chceme být pro Vás jako maják na moři a pomoci Vám bezpečně směřovat do budoucna, neboť načerpání duševních sil je stejně tak důležité jako doplnění základních životních potřeb.


Těšíme se na Vás

Ilona & Josef Šplíchalovi